NASLOVNICA O_NAMA ČLANSTVO KREDITI ŠTEDNJA OBAVIJESTI KONTAKT
O nama
Kreditna unija SJENICA osnovana je na teritorijalnom principu i posluje isključivo sa svojim članovima - radno aktivnim fizičkim osobama (građanima) i umirovljenicima s područja Međimurske županije. Pripada grupi kreditnih unija koje su se uspješno preoblikovale iz štedno-kreditne zadruge u kreditnu uniju.
Kratka povijest
Štedno-kreditna zadruga SJENICA osnovana je 1998. godine i kao štedno-kreditna zadruga, u usporedbi s drugim štedno-kreditnim zadrugama, do 2008. godine profilirala se u konkurentnu i uglednu financijsku instituciju.
Tijekom 2007. godine Štedno-kreditna zadruga SJENICA uskladila je svoje poslovanje s odredbama Zakona o kreditnim unijama (NN 141/06, 25/09 i 90/11) te se u 2008. godini uspješno preoblikovala u Kreditnu uniju SJENICA.
Osnovna pozitivna načela poslovanja iz ŠKZ SJENICA koja su se pokazala dobra i uspješna primjenjuju se i u poslovanju Kreditne unije SJENICA. Pritom se i nadalje uvažavaju najbolje prakse bankarskog poslovanja te se pomno prate stanje i tendencije poslovnom okruženju, a sve u cilju unapređenja gospodarskog, profesionalnog i osobnog interesa članova, sukladno zakonskim propisima i Statutu Kreditne unije SJENICA.
Vizija i misija
Naša vizija je moderna i članovima orijentirana kreditna unija koja pronalazi najbolje rješenje za svoje članove uz razumne cijene i stoga uvijek teži poboljšanju kvalitete svojih usluga, učinkovitosti i produktivnosti.
Naša misija je osiguravanje kvalitetnih proizvoda i usluga svojim članovima, uz poštivanje zakonskih propisa i pozitivne prakse bankarskog poslovanja.
Predmet poslovanja
Kreditna unija SJENICA registrirana je za obavljanje djelatnosti koja obuhvaća sljedeće poslove:
primanje štednje od članova
odobravanje kredita članovima
obavljanje mjenjačkih poslova za članove
Razvojni planovi Kreditne unije SJENICA u narednom razdoblju podrazumijevaju širenje i usavršavanje postojeće ponude proizvoda i usluga namijenjene članovima. U razvijanju proizvoda i usluga koje nudimo nastojimo postići optimalan omjer cijene i kvalitete poštujući pri tom osnovna načela poslovanja na kojim počivaju kreditne unije.
Upravljanje poslovanjem
Kreditnu uniju SJENICA vodi nekadašnja upraviteljica Štedno-kreditne zadruge SJENICA, a sadašnja predsjednica Uprave Mirjana Šimić-Šimunić.
Kreditna unija Sjenica
Čakovec, Ljudevita Gaja 9
OIB 99348563520
IBAN HR44 2340 0091 1160 0946 3
T: 040390906
F: 040390907
info@sjenica.hr
www.sjenica.hr