NASLOVNICA O_NAMA ČLANSTVO KREDITI ŠTEDNJA OBAVIJESTI KONTAKT
Krediti
Krediti za sve želje i potrebe!
Ponekad Vam je potrebno još samo malo novaca da biste ostvarili svoje želje, odnosno zadovoljili svoje potrebe?! Posjetite nas! Obratite nam se s povjerenjem! Vjerujemo da Vam možemo pomoći u odluci da na jednostavan i brz način riješite Vaše želje i potrebe za financiranjem. Naše osnovno načelo pri tome je: prepoznati Vaše želje i potrebe i uskladiti ih s Vašim mogućnostima.
Zašto odabrati nas?
Dugogodišnjim iskustvom i strategijom zapošljavanja usmjerenom na znanje i inovativnost, poseban naglasak stavili smo na brzu i efikasnu prilagodbu potrebama tržišta. Prepoznavajući Vaše želje i potrebe, usmjereni smo na stalni razvoj inovativnih kreditnih proizvoda kako bi tržištu pružili najkvalitetnije i najbrže financijske usluge. Iz širokog spektra naših kreditnih proizvoda, sigurni smo da ćete, uz savjetodavnu i stručnu pomoć s naše strane, odabrati model kreditiranja koji najbolje odgovara Vašim željama i potrebama. Nudimo Vam individualni pristup te fleksibilnu, kvalitetnu, jednostavnu i brzu profesionalnu uslugu.
Dokumentacija
Zahtjev za kredit Potvrda poslodavca
Uvjeti odobravanja kredita
Korisnik kredita
Kreditna unija SJENICA odobrava kredite svojim članovima - građanima, državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem na području Međimurske županije, koji temeljem kreditne sposobnosti mogu biti korisnici kredita. U kreditnu sposobnost dužnika - tražitelja, odnosno korisnika kredita može se sa svojim primanjima uključiti i sudužnik te jamac-platac.
Vrste kredita
Kreditna unija SJENICA nudi cijeli niz nenamjenskih kredita koji svojom iznosima, rokovima otplate, cijenom i instrumentima osiguranja pokrivaju najrazličitije želje i potrebe. Možete birati model kreditiranja koji će najbolje odgovarati Vašim zahtjevima i mogućnostima.
Troškovi kredita
Svi troškovi kredita, osim troškova javnobilježničke ovjere instrumenata osiguranja i dr. sličnih 'vanjskih' troškova, iskazani su u tzv. efektivnoj kamatnoj stopi (EKS). Na Vaš zahtjev, Kreditna unija SJENICA će Vam osigurati nacrt ugovora o odabranoj vrsti kredita s otplatnom tablicom izračuna EKS-a.
Otplata kredita
Ovisno o vrsti kredita, krediti se otplaćuju ili po dospijeću uz mjesečno plaćanje kamate (pozajmice) ili u jednakim mjesečnim anuitetima (anuitetski krediti) putem Izjave o suglasnosti zapljene primanja (tzv. administrativna zabrana). Ugovoreni mjesečni iznosi dospijevaju na naplatu sa zadnjim danom u mjesecu. Ukoliko uplata nije izvršena pravovremeno ili je izvršena u iznosu manjem od ugovorenog, na sva dospjela, a nenaplaćena dugovanja Kreditna unija SJENICA obračunava zakonsku zateznu kamatu.
Prijevremena otplata kredita
Prijevremena otplata kredita, djelomična ili konačna, moguća je u bilo kojem trenutku na zahtjev korisnika kredita. U slučaju prijevremene otplate kredita ne naplaćuju se nikakve provizije niti naknade, dakle Kreditna unija SJENICA omogućava Vam prijevremenu otplatu kredita bez 'kaznenih mjera', u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju.
Želite, odnosno trebate kredit, što napraviti?
Neovisno o tome jeste li naš član ili planirate to postati, posjetite nas i obratite nam se s povjerenjem. Iz širokog spektra naših kreditnih proizvoda, uz našu savjetodavnu i stručnu pomoć, odaberite model kreditiranja koji najbolje odgovara Vašim željama i potrebama. Popunite Zahtjev za kredit te zahtjevu priložite potrebnu dokumentaciju. Potpišite Ugovor o kreditu. I - novac je Vaš!